Byanca HalloweenSuperGirl Eva 2017Byanca "Folklorico"Alena Marie 2017Toledo Kids 2016RyanLucas 1yr Old Cake SmashHalloween 2015 EvaRodriguez KidsBaby ValerieEvaLove July- 2014Snow White Eva 2014Baby AlmaSofiaBaby Lauren MCamilla & AbrahamBaby AbigailBaby KhloeMadalyn H.Baby AydenKhloeBaby Leyla + FamilyEva Love 2014